In het gezin

Welkom

Welkom bij in het gezin, mijn praktijk voor gezins- en ouderbegeleiding.

‘Het gezin’ bestaat in diverse vormen, ik bedoel er iedere plek mee waar kinderen worden grootgebracht, opgevoed en mensen met elkaar leven en verbonden zijn.

Gezinsproblemen kunnen te maken hebben met een bepaalde levensfase, met de omgeving rondom het gezin, met de geschiedenis en opvoedstijl van de ouder(s) en met specifieke kenmerken of problematiek van een kind. Meestal is het een combinatie van oorzaken die maken dat een gezin er op eigen kracht niet uit komt.

Is dit bij u het geval dan kunt u contact met mij opnemen voor een intake.

Tijdens de intake proberen we uw vragen en doelen duidelijk te formuleren, kijken we of we een klik hebben en spreken af hoe onze samenwerking er in grote lijnen uit komt te zien.

Ik werk vanuit Dordrecht, waar ik u tevens kan ontvangen. Ik kan ook bij u thuis komen, mits u in deze regio woonachtig bent.

 

Wie

Mijn naam is Saskia Heemskerk en ik ben onder andere opgeleid als Systemisch counselor bij de Interactie Academie in Antwerpen. Deze post HBO opleiding heb ik gevolgd tijdens en na mijn jarenlange werkervaring in verschillende functies binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Specifieke kennis en ruime ervaring heb ik opgedaan met ouders, kinderen en jongeren binnen gezinnen waarin autisme een belangrijke rol speelt.

Systemisch counselor wil zeggen dat ik systeemtheoretisch ben opgeleid. Dit betekent dat je blik als hulpverlener ‘breed’ is en niet uitgaat van vaststaande oorzaken en gevolgen. De communicatie, relatie en hechting tussen de verschillende gezinsleden zijn allemaal van invloed op het ontstaan van problemen, evenals op het oplossen daarvan. Een belangrijke zin die wat mij betreft duidelijk maakt wat hiermee bedoeld wordt is deze:

-Je kunt niet niet beïnvloeden en je kunt niet niet beïnvloed worden-

Terugkerend thema in mijn begeleiding is het vinden van een balans tussen invloed en aanvaarden, sturen en laten, inspanning en ontspanning.
Tevens kleurt het gedachtengoed van de ‘geweldloos verzet’ methode mijn visie op opvoeden, na het volgen van de basis- en specialisatieopleiding in 2019, eveneens bij de Interactie Academie.

Met wie werk ik samen:

Anna Schouten:

Zij is werkzaam als GZ-psycholoog en systeemtherapeut en als vaste ‘onderaannemer’ sinds augustus 2020 bij mijn praktijk betrokken.
Maandelijks hebben wij inhoudelijk werkoverleg waarin Anna met mij mee denkt en mij adviseert.
Naast dat Anna dit voor mij doet, werkt zij als regie-behandelaar bij Yulius, bij de deeltijdbehandeling voor autisme.
Zij heeft een lange en indrukwekkende staat van dienst en een schat aan ervaring zonder ooit te vervallen in denken te weten hoe ‘het’ zou moeten. Zij deelt met mij de systemische visie op gezin, ontwikkeling en opvoeding en vult deze aan.

Samenwerkingsverband ‘Ondersteuning voor iedereen’

Iedere 6 weken zien wij elkaar voor intervisie, waarin we van en met elkaar leren van vragen of situaties die we om beurten inbrengen en bespreken.
Ook bepaalde methoden of thema’s komen zo nu en dan inhoudelijk aan bod. Verder verwijzen we cliënten naar elkaar door of werken we met elkaar samen wanneer een situatie daarom vraagt. Naast mij nemen 3 orthopedagogen, 2 systeemtherapeuten en 1 supervisor deel aan de groep.

 

 

Wat

Wat u van mij kunt verwachten:

Een brede kijk op uw gezin, zonder in termen van goed en fout te denken.

Flexibele inzet; ik werk individueel, met ouderparen of met het hele gezin, al naar gelang de behoefte, noodzaak en vraag.

Ik ga uit van uw vraag of wens, formuleer samen met u het doel van de begeleiding en zal regelmatig bij u checken of we op de goede weg zitten.

Een persoonlijke benadering; ik sluit graag als mens bij u aan, zonder degene te willen zijn ‘die het beter weet’. Ik vind het belangrijk om mensen hun verloren zelfvertrouwen in de opvoeding te doen terugvinden en maak het ‘zware’ graag een beetje lichter met humor.

Hoe

Ik ben geregistreerd bij de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg) en tevens register therapeut bij de beroepsvereniging LVPW (landelijke vereniging psychosociaal werkenden) waarmee mijn deskundigheid, vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar, aansprakelijkheid en tuchtrecht formeel is geregeld. zie voor meer informatie: LVPW

Tarieven op aanvraag, voor mensen met een minimum inkomen is in overleg een gereduceerd tarief mogelijk.

Mogelijke vergoedingen:

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kunt u (een deel van) de kosten declareren bij een aantal zorgverzekeraars. Op de site van de LVPW vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen.

Wat betreft de jeugdigen in uw gezin:

Ik heb een contract met de gemeenten in Zuid Holland Zuid (Service Organisatie Jeugd). Vanuit 3 regio’s kan mijn hulp rechtstreeks worden vergoed, na doorverwijzing van de huisarts of het Jeugd/Wijkteam: Regio Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

 

Kamer van Koophandel nummer: 68175981

AGB code: 90062728 / 90103362

registratienummer LVPW:  903

registratienummer SKJ:  11017004

KIWA keurmerk ZZP’ers Zorg: 14944

 

Rekeningnummer: NL44 KNAB 0256 4154 12

 

s.heemskerk@inhetgezin.net

telefoon: 06-39655357